Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών στεγάζεται στο οίκημα της οδού Ζαχάρωφ 1 (στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Βασιλίσσης Σοφίας) More »

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Το παράρτημα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στη Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 86 - Πανόραμα, τηλ: 2310343288, fax: 2310343079) More »

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Tο παράρτημα του ΕΙΚ στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να λειτουργεί και οικοτροφείο More »

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Το παράρτημα του ΕΙΚ στην Πάτρα (Διοδώρου 11 - Μποζαΐτικα, τηλ: 2610461194, fax: 2610461274) More »

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Με πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά με πρόβλημα ακοής (Βρεφονηπιακός σταθμός) στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα More »

 

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση -06/10/2016

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος «Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) του ΕΙΚ κεντρικό Αθήνας, διάρκειας μέχρι και τον Ιούλιο του 2017».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση -06/10/2016

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του «Προγράμματος στήριξης Κωφών και  Βαρήκοων Οικοτρόφων μαθητών του ΕΙΚ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, διάρκειας από Οκτώβριο του 2016 μέχρι και Ιούνιο του 2017».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση -06/10/2016

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών»

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών πρόκειται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετατάξεις υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες  Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλων ΔΕΚΟ, σε κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος με μεταφορά της θέσης που κατέχουν στο φορέα προέλευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση – 19/08/2016

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΝΓ»

Το ΕΙΚ καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψήφιους/ες διερμηνείς για το Πανελλήνιο Πρόγραμμα Παροχής Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, στο ΕΙΚ (Ζαχάρωφ 1, 11521).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση – 19/08/2016

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙNΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΝΓ»

Το ΕΙΚ ανακοινώνει τα κριτήρια κατάταξης των υποψήφιων διερμηνέων για το Πανελλήνιο Πρόγραμμα Παροχής Διερμηνείας ΕΝΓ σε Κωφά και Βαρήκοα Άτομα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση – 08/08/2016

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη έκτακτων περιστατικών διερμηνείας ΕΝΓ κατά την περίοδο του Αυγούστου»

Το ΕΙΚ, από 08-08-2016 θα καλύψει έκτακτα περιστατικά διερμηνείας ΕΝΓ κατά την περίοδο του Αυγούστου και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής διερμηνέων ΕΝΓ για το πρόγραμμα παροχής διερμηνείας ΕΝΓ του ΕΙΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Κεντρικού και Παραρτημάτων»

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, πρότιθεται να προχωρήσει σε αποσπάσεις υπαλλήλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Το ΕΙΚ προτίθεται να καλύψει έκτακτα περιστατικά διερμηνείας ΕΝΓ κατά την περίοδο του Αυγούστου και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής διερμηνέων ΕΝΓ για το πρόγραμμα παροχής διερμηνείας ΕΝΓ του ΕΙΚ. Για το λόγο αυτό καλεί όσους διερμηνείς ΕΝΓ ενδιαφέρονται και διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών να δηλώσουν άμεσα (το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5-8-2016) τη διαθεσιμότητά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση- Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 23-7-2016.

Η ανακοίνωση αναλυτικά: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση

aitis

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ.)-Ν.Π.Δ.Δ

Αναλυτικά η αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία για την παροχή Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

8f4d20_c1559a9629f949c38c4b3d1bd9df4b92.png_512

Δημιουργία υπηρεσίας που αφορά την παροχή Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ).

Για την άμεση λειτουργία του προγράμματος καλούνται οι διερμηνείς ΕΝΓ που επιθυμούν να εργαστούν στην υπηρεσία Διερμηνείας ΕΝΓ του ΕΙΚ, να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΕΙΚ, για να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και η σχετική αίτηση:

α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

β. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

Νοηματική γλώσσα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

Σημείωση: Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου.

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε τέσσερις κύκλους, με τον κύκλο μαθημάτων να ξεκινάει τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο (σε κάθε κύκλο πραγματοποιούνται εκατόν είκοσι ώρες μάθημα).

Η διάρκεια σπουδών στην Ε.Ν.Γ. είναι 4 έτη-επίπεδα συνολικής διάρκειας 120 ωρών το έτος (2ωρα μαθήματα, 2 φορές την εβδομάδα). Ώρες διδασκαλίας 09:00-21:00 Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τα μαθήματα Ε.Ν.Γ παρέχονται δωρεάν!!

Η αίτηση γίνεται μέσω fax, e-mail ή αυτοπροσώπως

(Αμπελόκηποι – Ζαχάρωφ 1).

Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη

louloudi

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών παρέχει δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους καθώς και στα ακούοντα μέλη των οικογενειών τους, μέσω προσωπικών συνεδριών με τον μόνιμο Ψυχολόγο που διαθέτει. Οι συνεδρίες διεξάγονται στο χώρο του Ιδρύματος.