ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την επιλογή Αναδόχου παροχής της κοινωνικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως κωφών και βαρήκοων ατόμων»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin