Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κωφών / Βαρήκοων

Η Υπηρεσία εξυπηρετεί, διευκολύνει ή και διεκπεραιώνει θέματα που απασχολούν τους κωφούς/ βαρήκοους ή που προκύπτουν σε συναλλαγές τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, και τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή, όπως για παράδειγμα:

  • ραντεβού σε νοσοκομεία και γιατρούς
  • διαδικασία των ΚΕ.Π.Α.
  • κατάθεση αίτησης πολιτικού ασύλου σε κωφούς/ βαρήκοους πρόσφυγες
  • εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ
  • επιδόματα και κοινωνικές παροχές
  • θέματα νομικής φύσεως. 

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε χώρο του Ε.Ι.Κ., κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-14:00.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο του Ιδρύματος

Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι

Φόρμα Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον καθορισμό ραντεβού:

Καλέστε στα τηλέφωνα

210-6438284 / ‎210 6438293

Καλέστε στο κινητο

‎6937209100 ( και με sms )

Στείλτε e-mail στο yek@idrimakofon.gr

Στείλτε fax στο

210 6440803