∆ιοίκηση

Η σημερινή ∆οίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών

Λαμπροπούλου Βενέττα, ∆ιοικήτρια

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Πρόεδρος του ∆.Σ του ΕΙΚ, με αναπληρώτρια την Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Φιλόλογο με ειδίκευση στην Αγωγή Κωφών.

Φούσκα Στεφανία,  Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΕΙΚ, με αναπληρώτρια την Κιντώνη Κωνσταντίνα, Επικοινωνιολόγο.

Άντζακας Κλήμης, Τακτικό μέλος του Δ.Σ., Υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  με αναπληρώτρια την Τσαγκαρίδου Πελαγία, Υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Λυκιαρδοπούλου Πολυτίμη, Ψυχολόγος, Τακτικό μέλος του ∆.Σ, με αναπληρωτή τον Ντουνιαδάκη ∆ημήτριο, Ιατρό ΩΡΛ.

Μανθοπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ, με αναπληρώτρια την Αυλωνίτου Πηνελόπη, Υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κορδονούρης Παναγιώτης, Εκπρόσωπος της ΟΜΚΕ, Τακτικό μέλος – Αιρετό με αναπληρωτή τον Δαγρέ Χρήστο, ομοίως.

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο ΕΙΚ Τακτικό μέλος – Αιρετό, με αναπληρωτή τον Χαμαϊλίδη Αλέξανδρο, Ψυχολόγο.

lambropoulou.png

Λαμπροπούλου Βενέττα

Λικιαρδοπούλου-Πολυτίμη.fw_.png

Φούσκα Στεφανία

antzakas.png

Άντζακας Κλήμης

Λικιαρδοπούλου-Πολυτίμη.fw_.png

Λυκιαρδοπούλου Πολυτίμη

Λικιαρδοπούλου-Πολυτίμη.fw_.png

Μανθοπούλου Παρασκευή

Λικιαρδοπούλου-Πολυτίμη.fw_.png

Κορδονούρης Παναγιώτης

papa.jpg

Παπαδόπουλος Γεώργιος